Motor – ExamenIMG_7333

Als motorrijder ben je kwetsbaarder in het verkeer dan als automobilist. Het is daarom van groot belang dat zowel je verkeersinzicht als je voertuigbeheersing goed zijn. De rijexamens van het CBR voor de rijbewijzen A zijn hierop afgestemd en onderverdeeld in twee delen:

 • Algemene Voertuigbeheersing (AVB)
 • Algemene Verkeersdeelname (AVD)

Voor ieder motorrijbewijs (A1, A1 en A) gelden andere eisen en afhankelijk daarvan doe je beide praktijkexamens of alleen het praktijkexamen AVD.
Alle details vind je op de pagina over motorrijles.

De Aanvraag Van Je Motorrijexamen

Tijdens de motorrijopleiding overlegt de rijinstructeur in welke periode je het praktijkexamen gaat afleggen. Voor de aanvraag van het examen lever je een aanvraagformulier in bij de instructeur. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de instructeur. Tevens vul je online de gezondheidsverklaring in op de site van het CBR. De rijschool heeft de persoonlijke gegevens op het aanvraagformulier nodig om de gegevens goed in te voeren in het online reserveringssysteem van het CBR. Na goedkeuring van de aanvraag door het CBR kan de rijschool jou indelen voor het examen. Jij krijgt van de rijschool een schriftelijke uitnodiging voor het examen, de zogenaamde oproepkaart.

 

IMG_7354

Het Praktijkexamen Algemene Voertuigbeheersing (AVB)

Om je motorrijbewijs te halen, leg je als eerste het praktijkexamen Algemene Voertuigbeheersing (AVB) af. Voor rijbewijs A1 doe je altijd het AVB examen, voor rijbewijs A2 en A gelden verschillende regels, afhankelijk van je situatie. Meer hierover vind je op de algemene pagina over motorrijles. Tijdens het examen ontvang je een uitslagformulier dat 1 jaar geldig blijft, waarmee je aan het praktijkexamen AVD kunt deelnemen. Om je praktijkexamen AVB te doen, moet je een geldig theoriecertificaat A of rijbewijs B kunnen overleggen.

 

Examenonderdelen AVB

Tijdens het examen, dat 20 minuten duurt, voer je 7 oefeningen uit 4 clusters uit. Dit betreft altijd 4 verplichte oefeningen, uit elk cluster 1.  De overige 3 oefeningen zijn vrije keuze van de examinator. Cluster 1

 • Achteruit parkeren

Cluster 2

 • Langzame slalom
 • Wegrijden uit parkeervak
 • Denkbeeldige acht
 • Stapvoets rechtdoor rijden
 • Halve draai (links- of rechtsom)

Cluster 3

 • Uitwijkoefening
 • Snelle slalom
 • Vertragingsoefening

Cluster 4

 • Noodstop
 • Precisiestop
 • Stopproef

Uitvoerige beschrijvingen van deze oefeningen vind je op de site van het CBR.

Het Praktijkexamen Algemene Verkeersdeelname (AVD)

Tijdens het praktijkexamen Algemene Verkeersdeelname (AVD) word jij vooral getoetst op verkeersinzicht en rijgedrag. Hierbij komen ook enkele bijzondere verrichtingen aan de orde. Het rijexamen duurt 55 minuten, inclusief introductie en uitleg van de examinator en de bespreking van de uitslag. Voor aanvang controleert de examinator je identiteitsbewijs en kijkt of je een geldig theoriecertificaat hebt. Heb je een rijbewijs voor de lichte motor of motor-automaat, dan is het theoriecertificaat niet nodig. Als dat gecontroleerd is begint de rit van zo’n 35 minuten. De examinator rijdt in zijn eigen auto achter je aan met naast zich je rijinstructeur. Die geeft je onderweg de aanwijzingen en opdrachten via het ontvangertje in je helm. Na terugkeer bij het CBR krijg je de uitslag van je praktijkexamen AVD, inclusief toelichting van de examinator. Voor alle motorrijbewijzen dien je praktijkexamen AVD te doen.  

 

Examenonderdelen AVDIMG_7403

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • Kijkgedrag
 • Je plaats op de weg
 • Of je de verkeersregels goed toepast
 • Of je ook in het verkeer de motor beheerst.

 

Jij Wilt Toch Ook Direct Slagen?

Een goede kans om direct te slagen voor je motorrijexamen? Die goede kans heb je bij een rijschool met bewezen resultaten. Met onze hoge slagingspercentages voor de motorrijexamens kun je gerust er van op aan dat wij er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Meer weten of je eerste motorrijles aanvragen?