Momenteel kunnen we – vanwege ziekte van de motorinstructeur-  helaas geen motorleerlingen op de wachtlijst plaatsen. Het is nog niet bekend hoe lang deze situatie voortduurt.