Rijexamen auto – rijbewijs BRijexamen auto - rijbewijs B - Verkeersschool Frank Schuurman Apeldoorn

Het verkeer in Nederland stelt hoge eisen aan iedere verkeersdeelnemer. Hier zijn de examennormen van het CBR op afgestemd. Alleen wanneer je goed bent voorbereid op het rijexamen slaag je hiervoor. Wij bereiden je met onze autorijlessen voor op jouw rijexamen en je toekomstige verkeersdeelname met de auto. Dit resulteert ieder jaar weer in een hoog slagingspercentage voor onze rijschool.

 

De Aanvraag Van Jouw Rijexamen

Bij aanvang van je rijopleiding machtig je onze rijschool een machtiging om voor jou een praktijkexamen of Tussentijdse Toets te kunnen reserveren. Zonder deze machtiging kunnen wij jouw rijexamen niet vastleggen. Tijdens de rijopleiding overlegt jouw instructeur met jou wanneer jij dit rijexamen kunt afleggen.

Voor de aanvraag van jouw rijexamen ontvang je van je rijinstructeur een aanvraagformulier. Tevens dien je de gezondheidsverklaring online in op de site van het CBR. Met de gegevens van het aanvraagformulier voeren wij de examenaanvraag online in bij het CBR.

Rijschool Frank Schuurman is telefonisch te bereiken via 055-3664363Bij Aanvang Van Het Rijexamen

Je mag alleen praktijkexamen doen wanneer je in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat. Vóór je examendatum vul je het formulier zelfreflectie kandidaat in. Dit formulier geef je op je examendatum af aan de examinator, samen met een geldig legitimatiebewijs en je oproepkaart. Daarnaast teken je een officiële gezondheidsverklaring. De examinator legt je dan uit hoe het examen verloopt. Wanneer je dat wilt kan jouw rijinstructeur meerijden en bij het eindgesprek aanwezig zijn.

Het Rijexamen

Tijdens het praktijkexamen laat jij zien hoe je het geleerde in de praktijk brengt. Eerst loop je met de examinator naar de auto en doe je een ogentest door een kenteken van een stilstaande auto op zo’n 25 meter afstand te lezen. Hierna stap je de auto in om in ongeveer 55 minuten je rijexamen af te leggen. Je zelfstandigheid en verkeersinzicht zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Direct na jouw rijexamen hoor je van de examinator of je geslaagd bent. Wekelijks slagen er meerdere leerlingen van Verkeersschool Frank Schuurman voor hun rijexamen.

 

ExamenonderdelenSpiegel kijken rijexamen rijbewijs b - Verkeersschool Frank Schuurman Apeldoorn

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • Inhalen
 • Kijkgedrag
 • In- en uitvoegen
 • Je beheersing van de auto
 • Of je goed voorrang verleent
 • Rijden op kruispunten en rotondes
 • Bijzondere verrichtingen

 

Je krijgt tijdens de rit verschillende opdrachten die inzicht geven in jouw zelfstandige rijgedrag:

 • Zelfstandig route rijden
 • Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren
 • Gevaarherkenning door situatiebevraging
 • Milieubewust rijgedrag
 • Zelfreflectie

 

Jij Wilt Toch Ook Direct Slagen?

Niemand wil zakken voor zijn rijexamen. Daar staat tegenover dat geen enkele rijschool garanties kan geven dat je direct slaagt. De slagingspercentages van een rijschool geven jou wel een goede indicatie van je kansen. Onze insteek is een gedegen rijopleiding met als insteek jou goed voor te bereiden op zelfstandige deelname aan het verkeer. Als je daar klaar voor bent, ben jij ook klaar voor je rijexamen. Meer weten of je eerste rijles aanvragen? Neem dan nu contact met ons op.